Contact
Wuxi Fast Pipe Industry Co., Ltd. & Wuxi Sujia Fast Automotive Parts Co., Ltd.
 
 • Add:Nanxizhang, Qianqiao Street, HuiShan District, WuXi, Jiangsu
 • Tel:(+86)0510 - 83236000
 • Fax:(+86)0510 - 83238822
 • Post:214151
 • E-mail:fastube@sujia.biz
WUXI FASTUBE DINGYUAN PRECISION STEEL PIPE CO.,LTD.
 
 • Add:Industrial Park, QianQiao Town, HuiShan District, WuXi, Jiangsu
 • Tel:(+86)0510 - 83210269
 • Fax:(+86)0510 - 83238822
 • Post:214151
 • E-mail:dingyuan@sujia.biz
WUXI ERIC STEEL PIPE CO.,LTD.
 
 • Add:No.76, Qianwei Road, Qianqiao Town, Huishang, Wuxi, Jinagsu
 • Tel:(+86)0510 - 83205268、83203004
 • Fax:(+86)0510 - 83238822
 • Post:214151
 • E-mail:alkxs@sujia.biz
Wuxi Faust Steel Pipe Sales Co., Ltd.
 
 • Add:103 Qianqiao Street, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province
 • Tel:(+86)0510 - 83216295
 • Fax:(+86)0510 - 83238822
 • Post:214151
 • E-mail:sujiagroup@sujia.biz